Как да финансираме покупка на недвижим имот

Инвестиции март 01, 2021

Покупката на недвижим имот е важно решение и сериозна стъпка в живота на всеки човек, която трябва да бъде добре обмислена. Мечтата за собствен дом е често трудна за осъществяване, поради първоначалната липса на необходимото финансиране. Ако и на вас ви предстои тази основна крачка, то в следващата статия може да научите повече за начините на финансиране на купуването на жилище.

 

Много хора се вълнуват от покупката на имот. Винаги най-голям е бил интересът към София и големите градове. Те привличат по-младите хора с по-добрите си възможности за образование, професионална реализация и повечето работни места. Но често на дневен ред стои въпросът как да финансираме такава имотна сделка. Можем да разгледаме няколко варианта за осигуряване на необходимите финансови средства:

 

  • Собствени средства

 

Разбира се, че най-лесната и изгодна сделка е придобиването на жилище със собствени средства. Ако разполагате с достатъчно спестени финанси, със сигурност по-добрият вариант от това да ги държите в банка и то при тези немного високи лихви по депозитите, е да ги инвестирате в недвижим имот. Дори и да не ви е необходим към момента и да не искате да живеете в него, може да го дадете под наем и да си осигурите дългосрочен пасивен доход.

 

Особено и в днешните несигурните времена на пандемия и световна икономическа криза, все още неясното бъдеще, за много от хората, разполагащи с повече спестени пари, най-сигурният начин е да ги инвестират в покупка на жилище. Така могат и да са по-спокойни за своите спестявания отколкото парите да стоят в банка или пък да са скрити някъде в дома им.

 

  • Ипотечен кредит

 

Вторият основен начин за финансирането на имотна сделка, особено и когато става дума за жилище, е тегленето на ипотечен кредит. Когато решите да се възползвате от възможността за кредит срещу обезпечение, е важно да проучите предварително всички варианти, да разгледате различните кредити, които се предлагат от банковите и небанковите дружества и да изберете най-подходящия за вас ипотечен кредит. Трябва да се има предвид, че това е дългосрочно обвързване, с немного ниска месечна вноска, така че внимателно трябва да изберете конкретния си погасителен план: период, размер на вноска, падеж, застраховки и всички останали съпътстващи такси. Трябва да се чувствате сигурни, че ще може да изплащате кредита за целия период на договора за паричен заем.

 

По-високите нива на наемите, особено в големите градове, също са предпоставка за решението на много хора за покупка на собствен имот, дори и с ипотека. В резултат на настъпилата пандемия се забелязва осезаемо спад в сумите на наемите, но пак много хора предпочитат да си купят собствено жилище, отколкото да живеят дълго в наето такова. И тук е разумно да пресметнете кое ще ви е по-изгодно да плащате месечен наем или да си купите апартамент с ипотека.

 

В случай на недостиг на финансови средства, желаещите да закупят недвижим имот често се възползват от различни видове ипотечни заеми. Статистиката за изминалата 2020 г. в България показва, че половината от сделките при закупуване на имот конкретно за град София са се случили с помощта на поне частично външно финансиране, основно чрез ползване на ипотечен кредит.

Ипотечният кредит представлява заем срещу обезпечение с недвижимо имущество, който дава  възможността за финансиране на имотна сделка, в зависимост от това с колко налични парични средства разполагате. Обичайно банките отпускат ипотечни кредити на около 80% от стойността на имота, като останалите трябва да бъдат доплатени от купувача.

Намалението на лихвите по ипотечните заеми е сериозен стимул за  много потребители, желаещи да закупят имот, да се възползват от този тип кредит. Към края на септември месец през миналата година бе отчетен ръст на търсенето на ипотечни кредити спрямо миналата година.

След прилагането на първите мерки за борба с пандемията, в началото на 2020 година, редица банки ограничиха отдаването на ипотечен заем и само определени групи клиенти успяваха да получат финансиране. Това подтикна редица хора, които по различни причини не могат да получат ипотечен кредит от банка, тъй като не отговарят на определени критерии, да потърсят средства от други финансови институции извън банковия сектор. Тъй като тези институции са доста по-гъвкави при отпускането на ипотечни заеми, в сравнение с банките, клиентите могат да се възползват от различни видове продукти, като ипотечен кредит без доказване на доход, кредити независимо от кредитната ви история и др.

Както вече споменахме начините за придобиване на желаната недвижима собственост са основно два – със собствени средства или чрез ипотечен кредит, но нека да разгледаме и още няколко подварианта.

 

 

  • Потребителски кредит

В случай, че разполагате с дадена сума пари, но тя не е достатъчна, за да си купите имот, може да изтеглите потребителски кредит, с който да дофинансирате сделката. Така от една страна ще инвестирате наличните си спестени средства, от друга – ще се сдобиете и с недвижимо имущество, в което да живеете или пък да отдадете под наем. Така автоматично ще започнете да печелите пари след като изплатите потребителския си кредит.

 

  • Пари от роднина или приятел

Разбира се, ако имате близък, който разполага с повече парични средства, може да се обърнете и към него за приятелски заем. Това ще ви спести лихвите по банков или небанков кредит, както и ще ви даде спокойствието, че имате да връщате пари на роднина или приятел, с когото може да си договаряте сумите и периодичността на вноските.

 

 

  • Продажба на други имоти

 

Ако притежавате отделни имоти, но същевременно имате нужда от по-голямо жилище, в което да живеете, то може да продадете другите имоти и да си купите желаният дом. Същото се отнася, ако искате да купите и хубав апартамент, в престижен квартал, с инвестиционна цел.

 

Ако живеете в София и притежавате например гараж, може да го пуснете за продажба или да го отдадете под наем. Същото се отнася, ако разполагате и с търговска площ. Имотите в по-малките населени места и в близост до голям град също са атрактивни за хора, търсещи си вила или пък къща за живеене с по-голяма дворна площ, предвид по-рестриктивните мерки през част от настъпилата пандемия.

 

Важно е да помислите и решите кое е най-изгодното за вас решение към настоящия момент – дали да живеете под наем или да пристъпите към покупка на имот, както и да изберете най-подходящия начин за финансиране според наличните средства, с които разполагате.