Какво е важно да знаем преди да изтеглим кредит

История април 14, 2022

Може би сте се питали как точно дадена кредитна институция преценява дали да отпусне исканите от нас пари, какво е важно за тях при последващо наше заявление, как решават, че сме достатъчно надеждни, въпреки че сме имали леки закъснения с погасяването на предишен кредит? При всяко заявление за отпускане на заем, кредитните институции обръщат внимание на няколко основни фактора, които са важни, за да вземат решение дали да ни отпуснат желаната от нас сума. В статията ще ви дадем няколко съвета какво трябва да правите и да следите при вземане и изплащане на кредит.  Също така ще ви разкажем и за някои от законите в САЩ, свързани с отпускането на заеми, които работят в полза и на потребителите, и на бизнеса. 


В днешни дни все повече хора се възползват от възможността да изтеглят кредит, с помощта на който да си купят необходима вещ или уред, да се сдобият с желаното жилище, да се насладят на мечтаната ваканция или просто да покрият месечните си битови нужди. За всички тези потребители, желаещи да изтеглят заем е важно да знаят каквъв е процесът по отпускане на кредит и какви са факторите, които влияят на компаниите за кредити при вземане на решение за одобрение на даден клиент.


Едно от важните неща, което има значение за компаниите, които отпускат кредити, е информацията за поведението и за начина, по който потребителят погасява получен заем. Ясно е, че когато кандидатствате за заем, кредитната компания ще иска да знае каква е вероятността да върнете в срок отпуснатата сума и дали ще срещнат проблеми в това отношение.  Забавянето на вноските  е едно от основните предизвикателства и за двете страни – за отпускащия заема  и за кредитополучателя, поради което е важно да знаеш как най-добре да управляваш своя кредит.  


За преценката на това дали даден клиент е подходящ за отпускане на заем е важно да се разгледа цялостното поведение на кредитополучателя – разглеждайки информацията по изплащане на предишни кредити; как е разпределял дълга и съответно как го е погасявал; дали е изплащал регулярно и в срок вноските, ако е имало забава, какви са били причините и други подобни. При вземане на кредит е важно да прецените как най-добре да разпределите парите, които са ви били отпуснати. Например, можете да използвате голяма част от заема за задоволяване на нуждите си, но да оставите определена сума пари, която да послужи за погасяване поне на първите ви две вноски. По този начин ще покажете, че сте надежден платец и че успявате да менажирате финансите си и няма да срещнете проблеми в работата си с кредитната институция. Това също ще е от полза на въпросните компании при сформиране или подобряване на вашето кредитно досие. 


Ако случайно закъснеете с дадена вноска, не се притеснявайте! Винаги ще успеете да я погасите във времето, и това няма да ви компрометира много като платец. Дори с няколко лоши точки в досието ви, най-важно е дали накрая сте успели да отговорите на всички изисквания и да върнете целия заем, за да можете да се възползвате от нова заявка при необходимост. В случай на нужда можете да обмислите вариант да рефинансирате ваши заеми, като примерно обедините няколко кредита, което ще ви улесни с изплащането на месечните вноски и може да ви донесе по-изгодни условия.


Важно е да знаете, че одобрението на даден клиент не се влияе от информация, която е свързана с пол, раса, семейно положение или политически възгледи и по никакъв начин няма да бъдете дискриминирани на база на подобни характеристики. 


Може би сте се замисляли какви стъпки ще трябва да предприемете, в случай че решите да се преместите да живеете в друга държава, където ще ви се наложи да изтеглите кредит. Едно от условията, които трябва да изпълните е да бъдат закрити всички задължения към различни институции, които имате в собствената си държава. Това е един от определящите фактори за кредитоспособността ви в чужбина. Разбира се, има и редица други условия, които трябва да покриете, за да можете да кандидатствате за заем без да се притеснявате, че може да получите отказ, но основното е да имате изчистено кредитно досие. 


Във всяка държава има различни закони, които са разработени, за да регулират отношенията между компаниите, чиито бизнес е обвързан с отпускане на кредит и потребителите на тези услуги, като целта е да се защитят интересите и на двете страни. Те предпазват дружествата, отпускащи кредити от некоректни платци или такива, подаващи невярна информация при кандидатстване, но също и защитават интересите на кредитополучателите, в случай на некоректно поведение от страна на дадена компания.


САЩ е една от държавите, в които голям процент от населението живее, ползвайки различни кредити и купува стоки на изплащане. По-долу ще ви разкажем за някои от съществуващите там закони, отнасящи се за процеса по вземането на кредит. 


Закони в Съединените американски щати:


В САЩ са създадени редица закони, които са свързани със защита на двете страни при вземането на заем – както на клиентите, така и на институциите, които се занимават с този вид бизнес. Голяма част от тези закони са свързани  със защитата от погрешни кредитни справки и информации, което е често срещано явление, поради големия брой потребление.


Един от основните закони е „Закон за честно кредитно отчитане“ (FCRA). Той се явява като федерално правителство на САЩ, следи за точността от двете страни (клиент и отпускащ кредит), справедливостта при създали се недоразумения, както и поверителността на подадената информация относно потребителите. Други закони са: „Закон за честни и точни кредитни транзакции“ (FACTA), „Закон за справедливо кредитиране“ (FCBA) и „Регламент Б“. Всички те изпълняват различни дейности, свързани с отпускането на пари на клиентите и последващата колаборация между двете страни. 


Във видеото по-долу можете да научите повече за това как да водите своя семеен бюджет и да следвате финансовите си цели: