Какво трябва да знаем за инвестициите в злато

Инвестиции октомври 30, 2020

В следващата статия ще разгледаме темата за инвестициите в злато и кои са основните неща, с които трябва сме запознати при вземането на най-правилните решения относно инвестиционните ни авоари и как да постигнем максимална доходност.

Темата за инвестирането на пръв поглед изглежда доста сложна за повечето хора. Мислят си, че трябва да разполагат с много парични средства, както и да имат добри финансови знания и отлично познаване на финансовите пазари. Разбира се, винаги може да се обърнете и към финансов консултант или компания, занимаваща се с инвестиции, която да управлява и вашите инвестиционни авоари. Сега ще разгледаме по-подробно темата за влагането на пари в злато, как и кога да го правим.   

Първо е важно да помислим и вземем решение каква сума пари можем да отделим и бихме искали да инвестираме, и на какъв период от време. Като много начинаещи инвеститори избират златото. При всеки случай, когато и да решите да инвестирате в този ценен метал, е добре да сте наясно с няколко важни фактора:

  • Златото е с добра цена

Вече свикнахме винаги да отчитаме настъпилата икономическа криза вследствие на коронавируса и потенциалните последици в предстоящ план. Въпреки неясното бъдеще, сегашната икономическа и социална несигурност, не е изненадващо, че цената на ценния метал е близо до рекордния си връх от 2066 долара през август 2011 година. Така че то винаги остава предпочитан инвестиционен инструмент.

  • Златото подобрява портфейла ни

Финансовите експерти съветват инвестирането в този ценен метал да се прави като част от портфейл, който да бъде съставен от различни по вид активи, като облигации, акции, парични инструменти и др. Златото притежава висока ликвидност, балансира инвестициите и прави портфейла ни по-устойчив, особено през нестабилни периоди като този. Но трябва да се има предвид, че еднократни инвестиции в ценния метал, когато той е във върховата си цена, не е добро решение, защото дългосрочно рекордно високите цени обикновено са следвани от дълъг период на по-ниски цени. Препоръчителна стратегия е регулярното инвестиране в злато, например с равни вноски на месечна база. Така ползите биха били най-високи, предвид факта, че цената, на която купуваме е по-ниска, но с потенциал за по-висока доходност в дългосрочен план.

  • Златото има разновидности

Веднъж решили, че ще инвестираме в злато остава да решим и как ще инвестираме в ценния метал. Когато говорим за злато винаги първоначално се сещаме за физическото злато, като кюлчета, монети, бижута. Но при избор на такава инвестиция има други допълнителни разходи, защото в случая цената включва и добавената стойност за изработка и преработка. Има разходи за съхранение на безопасно място, както и риск от кражба или загубване. Ако искате сами да си пазите златото, можете да си купите здрав и надежден сейф. Или пък в случай, че не разполагате с подходящи помещения, може да използвате сейф в местна банка или да платите за съхранение в специални съоръжения, предназначени за съхраняване на големи количества злато. Но разбира се трябва да имате предвид, че това е свързано и с допълнителни такси, когато изчислявате общите си потенциални печалби.

От друга страна, може да се избере влагането на пари в инвестиционни фондове в злато. В случая цената на фонда е свързана с борсовата цена на златото. Тук ги няма рисковете и разходите, свързани с физическите активи, но пък трябва да се вземат предвид разходи от типа на трансакции, брокерски комисиони и други подобни.

Друга опция е инвестирането в акции на златодобивни компании, като не рядко златодобивните компании надвишават значително доходността от самото злато. Всеки път, когато цената на ценния метал се покачва, златодобивните компании увеличават значително печалбата си. Заради покачената цена на ценния метал, приходите им се увеличават значително, а разходите им реално остават същите. Като цяло златодобивните компании представляват много малък пазарен сектор, затова и той бива много лесно раздвижван. Дори и малък инвеститорски интерес, без огромни парични средства, подпомага сектора нагоре.

Пандемията COVID-19 също нямаше как да не засегнe пазара на инвестиционното злато. Март месец тази година три от най-големите рафинерии – швейцарските Argor-Heraeus , Valcambi и PAMP преустановиха дейност след като властите наредиха това да направят всички неключови бизнеси, като част от мерките срещу разпространението на коронавирус. А както се знае Швейцария е световен хъб за инвестиционно физическо злато и затварянето на центровете за производство, разбира се, наруши доставките на злато. Трите рафинерии отговарят за близо една трета от доставките по света, с капацитет от 1500 тона годишно. Същевременно се забелязва ръст в търсенето на кюлчета и монети. Като се вземат предвид и транспортните ограничения по света и изпращането на доставки по алтернативен начин, това допълнително оскъпява физическото злато. Компании търговци в България също споделят, че се е усетил натиск и на пазара у нас, заради по-високото търсене на инвестиционно злато и създалата се ситуация, като всички наличности се изчерпват за изключително кратко време. В резултат много от дилърите са увеличили премиите си, като има и много по-дълъг период за изчакване на доставките. Някои дори отказват и да приемат поръчки.

  • Златото е добро средство за съхранение на стойността

От много години хората гледат на златото като на добра инвестиция и като на средство за съхранение на стойността. В днешните условия на здравна пандемия и икономическа криза, с която се бори целият свят, все повече хора приемат златото като добра инвестиционна алтернатива и средство за запазване на наличните им спестявания. За много инвеститори  златото е вид антиинфлационен инструмент, тъй като има потенциал за запазване на стойността, при сриване на акциите и икономически рецесии.

  • Златото се движи обратно спрямо американския долар

Златото се приема за доста привлекателно, поради факта, че се движи често обратно спрямо американския долар. Но все пак трябва да се има предвид, че златото невинаги е толкова предсказуемо. Понякога се движи в унисон с долара, но и често по време на криза не си качва цената. И все пак златото се приема като привлекателен актив за защита от кризи, инфлация и други сривове.