Пазарът на недвижимите имоти през първите месеци на 2022 и тенденциите в сферата на ипотечните кредити

Инвестиции юни 14, 2022

Въпреки нарастването на инфлацията, несигурността на бъдещето, поради продължилата 2 години пандемия и военните действия, които се развиват в Украйна, през първите 5 месеца на 2022 година тенденцията на пазара на недвижими имоти от предходната година се запазва - на фона на все по-високите цени на предлаганите имоти, търсенето не стихва, а даже се ускорява. 

 

Анализаторите на пазара на недвижими имоти отчитат 10 процентово повишение на сключените сделки с недвижими имоти през първите 3 месеца на 2022 година, спрямо същия период през 2021 година, като близо 50 хиляди българи са закупили имоти в този период.

 

Наблюдава се своеобразен рекорд, тъй като покупките на имоти в големите градове – София, Бургас и Варна, са повече от тези през 2008 година – една от най-силните години на имотния пазар последните няколко десeтилетия.

 

Ръст в цените на имотите

 

Обяснение за ръста на цените на недвижимите имоти е засиленото търсене на фона на сравнително слабото предлагане. Свиването на пазара на недвижими имоти се обяснява от експертите от една страна с нежеланието на собствениците за продажба, поради несигурната съвременна финансова ситуация и от друга страна със значитeлното намаляване на новото строителство, поради замразяването на доста проекти от инвеститорите, в очакване на настъпване на една по-стабилна финансова обстановка.

 

Повишаване на търсенето

 

Тенденцията на повишаване на търсенето на пазара на недвижими имоти стартира още няколко месеца след настъпването на COVID кризата. Поради наложилото се затваряне на хората по домовете им, много от тях решиха да инвестират средства в закупуването на свой собствен дом или да сменят сегашното си жилище с по-голямо или по-удобно такова. Все по-нарастващата инфлация през последните месеци е другият фактор, който е причина за повишаване на търсенето на имоти в началните месеци на 2022 година. Все повече хора се притесняват от обезценяването на средствата си и искат да ги инвестират в покупката на недвижим имот.

 

Тенденции при пазара на ваканционните жилища

 

Както при пазара на имоти в големите градове, така и при този на ваканционните жилища, се наблюдава тенденция на повишаване на търсенето. Все повече отпада схващането, че тези имоти са само за чужденци и все повече българи решават да закупят собствен имот на морето или друго ваканционно място. Тази промяна в настройката се дължи основно на пандемията, тъй като много хора почувстваха, че имат нужда от собствено място, където да прекарват свободното си време. Поради COVID кризата все повече компании въведоха практиката за работа от разстояние – така нареченият „хоум офис“, което дава възможност ваканционните имоти да се използват не само за почивка, но и за дългосрочно обитаване.  Друга причина е влошената финансова ситуация, която кара хората да търсят сигурна инвестиция за застрашените си от инфлацията доходи. Голяма част от купувачите на ваканционни недвижими имоти се възползват от възможността да си осигурят и допълнителни финансови средства, като освен за собствено ползване, отдават и под наем закупените имоти.


Данните сочат, че средните цени на ваканционните имоти са приблизително еднакви с тези на имотите в големите градове – около 700 евро за кв. м. В началото на 2022 година най-голям е ръстът на цените на имотите в Пампорово и Банско – съответно с 18% и 14%. 


Анализаторите на пазара на недвижими имоти прогнозират, че през следващите няколко години ще се запази тенденцията на растежа на цените, но той ще бъде с по-умерени темпове, в сравнение със сегашния.

 

Пазарът на ипотечните кредити


Много хора, които нямат необходимите средства, за да закупят желания недвижим имот, се възползват от предлаганите на пазара от банки и различни финансови институции ипотечни кредити.


Ипотечните кредити са вид заем, при който за обезпечение служи недвижимо имущество, което ще бъде закупено със съответния кредит или друго, собственост на кредитополучателя. 

 

През последните години се наблюдава значителен ръст на пазара на ипотечните кредити, като през 2021 година отпуснатите от банките нови ипотечни кредити, според БНБ, достигат до рекордните 5 милиарда лева. Анализаторите считат, че основна причина за високото търсене на такъв тип заеми е ниският размер на лихвите по тях, като въпреки лекото повишение, размерът им и към момента е рекордно нисък. 

 

Поради рязко растящата инфлация в последните месеци, специалистите прогнозират повишение на лихвените проценти през следващите години, като обаче считат, че ръстът няма да е рязък.

 

Очаква се и затягане на условията, спрямо които банките ще отпускат ипотечни кредити, което ще накара много хора да се обърнат към различни небанкови финансови институции, които са далеч по-гъвкави.

 


Пазарът на недвижими имоти извън България

 

Както в България, така и в почти целия свят се наблюдава рекорден ръст в цените на недвижимите имоти. Това явление отново основно е породено от пандемията и затварянето на хората по домовете за дълъг период от време. Според направен анализ на цените на имотите в 30 града в различни държави, се очаква тези на първокласните имоти да нараснат с 4,3% дo ĸpaя нa 2022 година.


Очаква се Маями да е градът с рекордно повишение на цените на имотите в САЩ – с прогнозен ръст от близо 10%. Със същия процент ще се покачват и цените на рекордьора за Европа – Германската столица Берлин. Сред другите градове с най-голям растеж ще бъдат Лондон, Амстердам и Милано. За разлика от тях, очакванията за цените на имотите за Париж и Хонконг остават непроменени.

 

Във видеото по-долу можете да видите едно интервю с Георги Шопов - председател на Националната асоциация на строителните предприемачи в България, в което той говори за тенденциите на пазара на недвижимите имоти в последните месеци.