Пластмасово удобство. Картата

Инвестиции юни 30, 2020

В следващата статия ще научите интересни факти за развитието на банковите карти през годините; техните разновидности, предимства и недостатъци.

Както и ще разберете дали предстои краят на разплащанията с пари в брой?

 

 

Динамичните промени и възход в дейността на финансовите институции; непрекъснатото модернизиране на процесите и стремеж те да стават все по-лесни, бързи, сигурни и защитени; тенденцията да се разплащаме, да внасяме и теглим пари, без да се докосваме до тях, естествено водят до въпросите: Предстои ли краят на разплащанията с пари в брой? Сигурни ли са разплащанията с карти? Защитени ли са транзакциите ни при плащане с карта онлайн? И като цяло какви са предимствата и недостатъците на пластмасовия правоъгълник, който от привилегия за малцина в близкото минало, се превърна в ежедневие за повечето хора.

Видове банкови карти

Най-общо, картите биват дебитни и кредитни. Първите са свързани с банковата ни сметка, от която черпим свои средства. Необходимо е предварително да сме захранили сметката си с пари. За разлика от дебитната карта, при кредитната, финансовата институция, която я издава, е създала кредитна линия за клиента-картодържател, от която той да заема средствата. Този тип карти не предполага клиентът да има свои средства и прилича на вид кредит (заем). С усъвършенстването на картовите плащания, забелязваме зараждането на различни видове карти, имащи различни удобства, предимства, лимити и условия, както и карти с екстри, чиито функции надхвърлят далеч основните им разплащателни такива. Популярност набират и картите за деца, за младежи и студенти; безконтактните дебитни карти, както и дори дебитни карти с екстри, предлагащи в едно удобството на дебитната карта плюс премиум услуги и предимства в страната и чужбина, като  безплатен достъп до интернет, намаления при покупки в определени магазини и много други.

Зараждане и развитие на банковите карти

Първите карти, наподобяващи съвременните, се зараждат през ХХ век и изненадващо, появата им няма нищо общо с банките и финансовите институции и не произлиза от тях. Създаването им е свързано с увеличаване на броя на автомобилите. Компаниите, заети с предлагането на бензин, продукти за коли и извършващи ремонти на автомобили, започнали да издават свои карти, чиято цел била не само улесняване при плащане, но и задържане на клиентите, създаване на лоялност. От идеята им се възползвали и други бизнеси. Около 1950 г. Дайнърс Клуб създали първата модерна разплащателна карта, с която отбрани клиенти можели да се разплащат в ресторантите им. 

Преди около 150 години притежаването на карта било привилегия за богатите. Луксозни магазини давали възможност на свои заможни и редовни клиенти да извършват отложени плащания на стоките – нещо като разплащане на вноски за дълъг период от време. Дължимите пари към магазина били отбелязвани в отделни клиентски сметки и се давали на купувачите метални плакети с номера на сметката върху тях. По-късно металът бил сменен с хартия или пластмаса, но идеята и предназначението на тези карти се запазили непроменени. Сериозен недостатък на този принцип на работа се явява фактът, че един заможен клиент е можело да има десетки такива карти, които да трябва да носи и съхранява – по една за всеки магазин, което не било от особено удобство за клиентите. 

Няколко години по-късно пътуващи богати бизнесмени можели да използват картите на American Airlines. С тях получавали отложено във времето плащане, отстъпки от цените на полети и други екстри. Очевидно тази карта бележи успех, видно от статистиката, сочеща, че през 1941 г. половината приходи на компанията са благодарение на нея. Първата финансова институция, издаваща карти – американска банка, се появява съвсем скоро след това и през 90-те години на ХХ век нейните карти вече са най-известните в света и използвани от милиони хора. 

Първата банка извън Америка, издаваща карти, прави това през 1966 г. Тази година е интересна, любопитна и преломна за развитието на картите и с голямото кредитно фиаско в Чикаго. На Коледа гражданите получават в пощенските си кутии карти, които обаче са събрани от престъпници и с тях са извършени покупки на стоки за огромни суми. Загубите възлизали на милиони долари. А урокът за банките бил, че този начин не е удачен и че е нужно да се въведе валидиране на картата в банката, нещо, което до момента не е било въведено като практика.

Иновации в материалите, влагани в банковите карти

С годините са се променили и материалите, използвани и влагани в производство на картите. Магнитната лента, съдържаща информация, но неможеща да обработва такава, влагана в картите през 70-те и 80-те години на XX век, е заменена през 90-те години от памет и чип, които обработват информация. Появява се и възможността една и съща карта да се използва едновременно като дебитна и като кредитна. Новите технологии от рода на радиочестотната идентификация позволяват безконтактни разплащания – тоест без необходимост да се въведе пин код, а само с докосване на картата до специално устройство, за да бъде извършено плащане.

Сигурност на картите

С развитието на технологиите употребата на карти става все по-сигурна, а парите ни – все по-защитени. В близкото минало източването на карти при плащане онлайн и не само, снимането на пик кодове на картите с устройства, поставени на банкоматите, бяха често срещани практики, с които се ограбваха картодържателите. С цел опазване на средствата ни и сигурност при използване на вълшебните пластмасови удобства, финансовите институции въведоха редица добри практики  – потвърждение на транзакцията с SMS, ограничение на сумата, която може да бъде изтеглена за един ден, информиране по мейл или с текстово съобщение за извършено плащане и други. 

Банковите карти в България

Началото на картовото удобство у нас е поставено през 1994 г. Това е годината, в която навлизат дебитните карти, като през първите 2-3 години те не са особено разпространени и не бележат съществено развитие, а броят на банкоматите и ПОС терминалните устройства, чрез които може да се заплаща в магазини и други обекти, е малък. Прогресът е отбелязан през септември 1996 г. с навлизане на международните карти и съвременните технологии. Днес броят на банкоматите у нас е значителен, а покупките и разплащанията с карта – онлайн или с ПОС терминал – ежедневие.

По отношение на бързите кредити, притежаването на карта също създава удобство, тъй като кандидатстването и одобрението за кредит все по-често се осъществяват онлайн, а отпуснатите средства се прехвърлят по сметката на одобреното лице и могат да бъдат използвани веднага с неговата карта.