Тенденции на жилищния и офисен пазар в големите градове

Инвестиции септември 30, 2020

Интересува ли ви как се развива пазарът на недвижими имоти в България към днешна дата, в частност и този на офисните и търговски площи? В следващата статия ще анализираме и споделим какви са новите тенденции, какво казват финансовите анализатори и брокерски агенти.

 

Доста компании започнаха да преосмислят бизнеса си и начина си на работа вследствие на пандемията COVID-19. Все повече работодатели решават да позволят на служителите си да работят изцяло от вкъщи или пък с по-гъвкаво работно време. Като това неминуемо води до натиск върху офисния пазар и загуби за собствениците на бизнес сгради. Все по-често компании се ориентират към търсенето на малко на брой и краткосрочни наеми. Особено в по-големите градове, където от години се налагат тенденции в наемането на големи и отворени офисни помещения, в които работят по-голям брой хора. Но към днешна дата, с призива за социална дистанция и здравните препоръки, все повече работодатели се отказват от такъв тип офиси и променят модела си на работа, за да проявят грижа и отговорност към здравето и спокойствието на своите служители.

Доста компании вече освободиха наетите от тях офиси и минаха изцяло на home office модела, особено и в днешния по-модерен и технологичен свят. Освен имайки предвид здравните препоръки, доста фирми решават и да започнат да пестят от сметките за отопление, електричество и други разходи, свързани с поддръжката на наетите офисни помещения и осигуряване на комфортна работна среда. И предпочитат служителите им да работят дистанционно от домовете си. Спестяването на самите наеми също реално не е никак малко перо за фирмените бюджети, предвид настъпилата икономическа криза за повечето отрасли. 

Затова и доста анализатори прогнозират, че цените на офис сградите ще падат, както и при другите видове търговски недвижими имоти. Също така се забелязва, че заради перспективите да работят дистанционно от домовете си, много хора решават да напуснат големите градове и да търсят имоти по периферията и околността им. Така реално срещу по-ниска цена могат да живеят в по-голямо пространство. Според думите на агентите за недвижими имоти това са новите тенденции и се очаква и за в бъдеще така да се развива търсенето на имоти. Все още неясното бъдеще и продължаващата пандемия с коронавирус са предпоставки за всички това.

В свой анализ The Wall Street  Journal дори пише, че пазарът на офисни и други търговски площи са в най-лошия си период от десетилетия  вследствие на пандемията с коронавирус, настъпилите промени в работното поведение и новите предизвикателства пред икономиките.

Сега ще насочим вниманието си към пазара в София. Очаква се офертите за наеми на офиси в столицата да падат, а споделените офисни пространства да придобиват все повече популярност, заради своята гъвкавост. Това показва проучване, изготвено от Colliers International. През първата половина на 2020 има търсене на офисни площи, но с по-бавен темп сравнимо с този период през 2019 година. Наетите площи в столицата са с 15% по-малко спрямо първото полугодие на миналата година. Основна движеща сила продължават да бъдат фирмите от IT и Outsourcing сектора, които реализират 67% от сключените сделки. Други сектори, които раздвижват пазара са:

  • професионалните услуги – 14% от сделките
  • фармацията и търговията – с по 6%
  • производството – 3%
  • други отрасли – 4%

Тези данни показва докладът за имотния пазар на офисни пространства в столицата на Colliers за първите шест месеца на тази година.

Средните офертни нива на наемите на офисите клас А, намиращи се в София, бележат спад от 8% и цените съответно са:

  • идеален център – 14 евро на кв. м.
  • широк център – 12.5 евро на кв. м.
  • периферни зони – 12 евро на кв. м.

При офисните площи клас В, цените остават сравнително стабилни, при цена от 10 евро на кв. м., като в краткосрочен план се очаква понижение в ценовите оферти.

Промените и динамиката на имотния пазар е реално значително повлиян от настъпилата пандемия с коронавирус. В проведено от Colliers проучване през април месец, 50% от фирмите споделят, че са в очакване на негативно отражение на пандемията през следващите 9 – 18 месеца, основно защото работят и с пряко засегнатите сектори. Едва 19% вярват, че няма да последва съществена промяна за бизнеса им, а 16% все пак имат надежда за положителен ефект върху тяхната сфера на дейност в краткосрочен план. 

Сред ефектите в резултат на пандемията се очаква да се появят промени в новите подписани договори, при които все повече ще присъства прилагането на стъпаловиден наем, като се запазва средния доход на наемодателя. Както и включването на клаузи, даващи повече гъвкавост при желание за прекратяване на договора.

Както вече споменахме по-горе, значителен брой компании вече преосмислят модела си на работа, предвиждайки всеки от служителите им да работи средно 1,5 дни от дома си, дори и след приключване на здравната криза. 

В резултат на осъзнатата необходимост от социална дистанция в офисните части в дългосрочна перспектива, нетните площи на служител  ще се завишат малко там, където гъстотата е била по-голяма.

Започва преосмисляне и на ефективността на open space пространствата, като все по-често ще се преминава към формата на клъстъри, разделени по естествен начин от помещения с помощни функции.

Друга тенденция е споделените офисни пространства да придобиват все повече популярност, предоставяйки по-голяма гъвкавост на фирмите при увеличаване или намаляване на заетата площ, в зависимост от конкретните нужди, и осигурявайки им по-ниски разходи.

Според анализаторите няма как икономическата криза, в резултат на пандемията да не се отрази негативно на имотния пазар, като това може да се усети и по-късно. Продавачите най-вероятно ще започнат да обмислят цените на имотите си още по-добре и ще се научат да имат готовност за по-гъвкави преговори. От своя пък страна, купувачите трябва доста обективно да преценяват своите възможности, за да са в състояние да се справят с бъдещите финансови задължения, ако разчитат и на ипотечен кредит. Хората, които ще искат да реализират продажба на имот в по-кратки срокове, ще трябва да са готови да намалят обявените цени, за да повишат атрактивността на имота си.