За какви разходи трябва да сме подготвени при покупката на недвижим имот?

Как да спестя март 16, 2021

Когато решим да си купим недвижим имот, трябва да сме информирани и за всички допълнителни такси и разходи, обвързани с имотната сделка. В статията по-долу може да се запознаете с тях по-детайлно и да научите с какъв бюджет трябва да се подготвите преди самата покупко-продажба, за да мине всичко гладко.

 

Много пъти, когато вземем решението да си купим нов дом и започнем да си търсим жилище, решаваме предварително за паричната му стойност, но забравяме или не сме наясно с всичките допълнителни разходи и такси по самата сделка и придобиване на собственост. И така често се чувстваме неприятно изненадани на финала. Именно поради тази причина решихме да разгледаме по-детайлно тази важна информация в статията и да бъдем максимално полезни на всички, които планират покупката на недвижим имот за първи път.

 

Освен паричната стойност на недвижимото имущество, което търсим е важно предварително да сме си подготвили парични средства и за останалите съпътстващи разходи при самата покупко-продажба на жилището. По-долу може да се запознаете с тях:

 

  • Брокерска комисиона

 

Когато си избирате имота, не забравяйте, че ще дължите и комисиона на брокера, посредник на имотната сделка, с когото работите. Отделните имотни агенции имат различни комисиони, като те обикновено представляват процент от паричната стойност на договора за покупко-продажба на недвижимото имущество. Добре е предварително да сте запознати с този процент. Тази информация ви се предоставя от брокерската агенция, на която изплащате и самата комисиона.

 

 

  • Нотариални такси

 

Разходите за нотариални такси също трябва да се вземат предвид, когато започнете с планирането за придобиване на ново недвижимо имущество. Те също се определят от цената на жилището, вида на строителството му, както и спрямо Тарифата за нотариални такси към Закона за нотариусите и нотариална дейност. Няма как да се изповяда сделката без присъствието на нотариус, както и да се извърши прехвърлянето на самия имот. Като нотариусът има право да изиска и предварително част от дължимата му сума.

 

Често задаван въпрос е кой трябва да плати таксите при покупко-продажбата на недвижимото имущество. Практика е купувачът да се договори предварително с продавача на имота относно плащането на различните видове такси. Много пъти общите дължими суми се поделят от двете страни, а купувачът заплаща единствено изцяло местния данък към съответната община, или пък всичките такси се поемат от новия собственик. Всичко това се случва на база индивидуалната уговорка. Напълно нормално е да се опитате да имате споделени разходи, така че да е финансово изгодно и за вас. Все пак тези суми не са никак малки, особено и на обобщена база.

 

 

Както вече споменахме по-горе нотариалните такси се дефинират от Тарифата към Закона за нотариусите и нотариална дейност, която определя размерите на различните нотариални такси и е официално приета от Министерския съвет, след съгласуване с Нотариалната камара. Тарифата е внесена по предложение на министъра на правосъдието. Таксите се заплащат при изповядването на имотната сделка и извършването на съответното нотариално действие. Всички нотариални действия се записват и в служебния архив на конкретния нотариус. В случаите, в които нотариусът е заместван от съдия по вписванията, таксите се заплащат съответно към държавния бюджет.

 

Със сигурност ви вълнува и въпроса как варира размерът на нотариалните такси. Минималният размер при имотна сделка е 60 лева, като половината от сумата е за изготвянето на нотариалния акт на имота, а останалата част се дължи за имоти, с оценка под 100 лева. За всички други имоти, от 101 лева до над 500 000 лева, се дължи твърда такса плюс процент от данъчната оценка на имота или от продажната цена на недвижимото имущество.

 

Подготовката и изготвянето на нотариалния акт също подлежат на допълнителна такса. Тя е на стойност 30 лева и също е обявена в Тарифата, съгласувана с Министерството на правосъдието. Нотариалният акт се изготвя от нотариуса и съответно на него се заплаща тази сума.

 

 

  • Местен данък

 

Новият собственик на имота, задължително трябва да плати и местния данък за придобиване. Той също представлява процент от стойността на имотната сделка, като се определя и заплаща към съответната община, според местонахождението на недвижимото имущество. Този данък варира за различните общини между 0,1% и 3%. Например, за София и Варна, той е бил 3% през изминалата 2020 година.

 

 

  • Такса за вписване към Агенция по вписванията

 

Друга допълнителна сума е таксата за вписване на имота към Агенцията по вписвания, която също трябва да се предвиди предварително. Тя отново се дефинира спрямо стойността на недвижимото имущество и е в размер на 0,1% от продажната цена, като този процент е фиксиран за цялата страна.

 

Независимо с каква цел желаете да се сдобиете с нов имот (да живеете в него, да го дадете под наем, с цел инвестиция и дългосрочен пасивен доход), вие ще дължите изброените по-горе такси. За да се чувствате финансово спокойни и подготвени за имотната сделка, е добре предварително да сте си изготвили бюджет за покупката и да сте сигурни, че ще разполагате с цялата необходима сума за извършване на покупко-продажбата и да сте щастлив собственик на нов имот. Разбира се, в идеалния вариант ще ви останат свободни средства и за последващ ремонт, облагородяване, редекориране, купуване на нови мебели или техника. Винаги може да изтеглите и кредит за сумата, която не ви достига и да осъществите всичките си планове и идеи.

 

От пазара на имоти се интересуват семейства, искащи да имат собствено жилище или по-голямо от сегашното такова, както и физически лица, които разполагат със спестени средства, които биха искали да инвестират. В тази група попадат и хора без никакви собствени средства, които имат желанието да финансират сделката за покупка на недвижимия имот с ипотечен кредит. Важно е и внимателно да пресметнете и допълнителните разходи около покупката, за да не останете изненадани на финалната права. С добре изготвен предварителен бюджет и детайлна информираност, всичко може да протече максимално лесно и бързо.