История на ипотечното кредитиране

История май 20, 2022

Историята на ипотечното кредитиране всъщност е много дълга и появата му под някаква форма се наблюдава още от времето на древните гърци. Факт е, че подобни услуги, било то финансови или от друго естество, са се появили още през Средновековието и Древността. Те са целяли да задоволят и да отговорят на някакви нужди, които обществото е имало по това време. В статията можете да научите повече относно историята на ипотечните кредити. 

 

Заемите са се появили може би още преди появата на парите. Доказателство за това са били хората, които са разменяли стоки и услуги за други такива, които са им били по-необходими. И по този начин, употребявайки някакви услуги, се е зараждала нуждата за усъвършенстване на самите процеси. По подобен принцип са се появили и ипотечните кредити. 


Древна Гърция


Проследявайки историята в Древна Гърция, 6-ти век пр. Н.Е., се появява за пръв път терминът, който се използва за тази финансова услуга и до днес – „ипотека“. Човекът, който го въвежда се казва Солон. За разлика от вече утвърденото по това време получаване на заем при определени условия, при новия вид заем самият кредитополучател е бил обект на залога. Ако не бъде изплатен взетият кредит, то човекът, който има да връща пари или някаква стока и няма възможност да ги върне, трябва да стане роб на кредитора за определено време, докато не изплати дълга си. Тъй като това не е било достатъчно разумно и работещо според Солон, той започва да мисли в насока за промяна. Тогава за пръв път се появява идеята за това да се използва ценното имущество, което притежава човек, било то движимо или недвижимо, като залог срещу поискания кредит. 


След падането на Римската империя, интересът към ипотеките значително намалява, но за сравнително кратък период. 


Средновековието


Появата на достатъчно развити държави през Средновековието оказва значително добро влияние върху ипотечните кредити и тяхното търсене. Друг фактор, който повлиява на по-широкото разпространение на този вид заеми, е това, че хората започват все повече да отричат робската система. След 18-ти век първите държавни институции започват официално да предоставят заеми, които хората получават срещу залагането на своите недвижими имоти. Държави като Франция, Русия, Германия и други активно започват да разпространяват и развиват ипотечното кредитиране и различни подобни сделки на териториите си. 


Днешно време 


След като държавите осъзнават влиянието и ползите от това да се дава заем на хората, който да бъде обезпечаван с някакво недвижимо имущество, банките започват все по-усилено да развиват този тип бизнес и през 1811 година в Австрия се открива първата специализирана банка, която предоставя заеми срещу недвижимо имущество. Интересен факт е, че първата открита във Франция ипотечна банка работи и до ден днешен. В Русия също можем да наблюдаваме сериозни исторически данни, които водят към развитието на ипотечните кредити и стигането им до това, което са днес – лесен начин за допълнителни доходи. 


Наблюдавайки отново Русия и историческите преходи, през които преминава държавата, преди да настъпи Руската революция през 1917 година, ипотечното кредитиране се развива със страхотни темпове. След революцията обаче такъв тип заеми се забраняват за известно време. По-късно държавата предприема нужните стъпки за това да възстанови всички системи за ипотечното кредитиране, но въпреки това положението в този сектор остава дълги години в криза. 


Към днешна дата почти всяка държава е достатъчно развита в сферата на ипотечното кредитиране и голяма част от населението ползва такъв тип заеми. Във всяка една държава лихвеният процент е различен, като например в Япония човек може да си купи апартамент или имот само с 2% годишна лихва. 


Друг пример са Франция и Германия, които предлагат двойно по-висок лихвен процент от този на Япония и човек може да вземе заем, обезпечен с недвижимо имущество срещу 4-5% лихва. Най-висок е процентът в Гърция, чиито годишен лихвен процент е 6%. 
Интересна е историята на този тип заеми в САЩ. Първоначално, преди Голямата депресия, правителството на САЩ няма интерес към разрастване на ипотечното кредитиране и отпускането на този вид заеми е идвало от малки частни банки. След това обаче се разбира колко положителен може да се окаже този бизнес за икономиката на страната и се създава така наречената Федерална жилищна администрация. 


Съвети


Развитието на този тип кредити претърпява много промени през всичките тези години, но заедно с това и професионалистите, които работят в областта на този бизнес, успяват да определят различни условия, които всеки клиент трябва да съобрази, ако желае да тегли ипотечен кредит. Тези условия са в полза и на потребителя, и на финансовата институция. Друго, което тези фирми препоръчват е това да се обърне внимание на няколко фактора преди да решите да теглите ипотечен кредит. Ето част от тях:


•    Най-важното нещо, което и ние препоръчваме на всеки клиент е това да се запознае предварително със спецификите и същността на ипотечните кредити. 
•    Преди да пристъпите към официалното сключване на договор се уверете каква е лихвата, дали тя е фиксирана, какъв процент ще бъде. 
•    Също така от значение е да проверите  дали финансовата институция има изискване към кредитополучателите да предоставят определен процент от сумата, като първоначална вноска. 
•    Друго важно нещо, на което трябва да се обърне внимание е това да се информирате за срока на изплащане. След като получите офертата от избраната от вас финансова институция, почти навсякъде имате 7 дни, в които можете да обмислите предложението и да вземете решение за това дали ще се съгласите и ще подпишете договора. 
•    От съществено значение е също това да се уточни предварително с банката или финансовата институция вида на вноските. Те могат да бъдат най-различни, като се определят според нуждите на клиента, вида на кредита, а също и според това как са определени в договора. 


Във видеото по-долу можете да получите повече информация относно най-основните грешки, които човек може да направи при взимането на ипотечен кредит и закупуването на ново жилище. Ще получите и съвети за това как да изберете нов дом, колко е важно да следите пазара, как да прецените кой имот е за вас и други подобни полезни съвети: