АОНК

АОНК - част от партньорската мрежа на FinStart

Асоциацията за отговорно небанково кредитиране (АОНК) е сдружение с нестопанска цел, чиито основни ценности са сигурност, коректност и пълна прозрачност при отпускането на бързи кредити. Асоциацията е създадена през 2014 г. и защитава интересите на потребителите в бранша.
FinStart, като сериозна марка за ипотечни кредити, вярва и подкрепя професионализма, откритостта и почтеността при предоставянето на небанково финансиране срещу обезпечение и се старае винаги да следва прозрачни и коректни практики в работата си.
Всички компании, членуващи в Асоциацията поддържат високи стандарти при оперирането с финансови услуги и качествено клиентско обслужване, като целта им е да допринасят за добрия имидж на бранша.