Полезни съвети при покупка на нов дом

Инвестиции октомври 14, 2021

Статистиката показва, че последните години има значително развитие и покачване на пазара на недвижимото имущество. През 2020 година в страната са сключени 193 566 сделки с недвижими имоти, като покупката на нов дом се превръща в една от най-малко рисковите инвестиции в несигурното време на пандемия и финансова криза, в което живеем.

 

Купуването на ново жилище, разбира се, е важна стъпка в живота на всеки човек.  Домът е мястото, където прекарваме голяма част от свободното си време, заедно с близки и семейство; а в днешно време много често това е и мястото, където работим. Затова е особено важно да се чувстваме уютно и комфортно в дома си. Закупуването на жилище  трябва да е едно добре обмислено решение, при взимането на което е важно да се обърне внимание на редица аспекти. В тази статия ще ти представим някои от най-важните фактори, с които да се съобразиш и вземеш предвид, при покупката на нов дом.


•    Финансиране

Преди да решим да закупим жилище най-напред трябва да помислим внимателно над финансовия аспект. Нужно е да преценим какви средства можем да отделим за покупката, дали ще го закупим само със собствени финанси или ще теглим кредит, да предвидим и средства за евентуален ремонт и обзавеждане. В случай, че финансираме покупката с ипотечен заем или друг вид кредит, първо е нужно да пресметнем и всички свои и семейни регулярни месечни разходи – за храна, битови сметки, разходи по автомобили, изплащане на кредити, данъци, застраховки и други. По този начин ще преценим каква сума остава от месечния доход, която да можем да заделим за изплащане на кредита. Едва, когато сме наясно каква сума можем да отделим за покупката на жилище, можем да пристъпим към следващите етапи в нашия избор. 


•    Разположение и размер

След като знаем с какъв финансов ресурс разполагаме е нужно да преценим колко голямо жилище искаме и можем да си позволим да закупим. Като начало е нужно да се знае с каква цел ще се ползва имота – дали ще е за собствено ползване или ще бъде с цел инвестиция и отдаване под наем. В случай, че жилището ще се отдава под наем е разумно да се направи предварително проучване на пазара за недвижими имоти под наем, за да се види настоящата тенденция – какви имоти се търсят най- много от потенциалните наематели – в кои квартали, колко стайни и т.н. Ако имотът ще е за собствено ползване е нужно да дефинираме собствените си представи за желаното жилище. Като начало трябва да решим дали искаме апартамент или къща. Трябва да преценим колко стаи искаме да има, съгласно нуждите на нашето семейство.  Също така, според броя на членовете на нашето домакинство, трябва да преценим колко на брой санитарни помещения бихме искали да има в новия ни дом. Други фактори, които е важно да съобразим при избора на ново жилище са наличието на тераси, разположението му – дали ще има достатъчно светлина, има ли преходни стаи,  на кой етаж е, има ли асансьор и други подобни.

 

•    Локация

При избора на жилище е важно да изберем желаната от нас локация. Хубаво е да набележим няколко предпочитани квартали, като вземем предвид наличието в тях на удобен транспорт, добре развита инфраструктура, магазини, училища и детски градини, в случай че в семейството има деца или се планира да има. Трябва да преценим дали предпочитаме жилището да е в по-централната част или в по-крайните квартали, като все повече хора търсят жилище извън града. В случай, че за придвижване ще се ползва автомобил е важно да се обмисли дали ще има възможност за паркиране в близост до сградата, ако няма собствен гараж. Трябва да се има предвид, че паркирането в централните части на големите градове се оказва все по-голямо предизвикателство, поради липсата на места или наличието на платени зони.

 

•    Състояние на жилището

Голяма част от жилищата, предлагани на пазара са имали вече предишни собственици. Ако се спрем на такова, е много важно да се направи много добра преценка на състоянието на имота –  има ли нужда от съществен ремонт, дали ще има нужда от подмяна на водопроводната или електрическата инсталация, смяна на врати, дограми и други. Хубаво е преди да вземем решението за закупуването на имота да направим сметка на всички разходи, които ще са необходими за ремонтирането му и да преценим дали влизат в определения от нас бюджет. Освен финансовия аспект от състоянието на жилището зависи и колко бързо ще можем да се настаним в него или да го отдадем под наем – трябва добре да пресметнем, макар и ориентировъчно, колко време биха отнели всички необходими ремонтни дейности.

 

•    Покупка на имот „на зелено“

Много хора се спират на варианта да закупят жилища, които са в процес на строеж, тъй като това значително намалява цената на имота. Трябва да се знае обаче, че подобна покупка крие своите рискове. Важно е, ако сме решили да закупим имот „на зелено“, да направим няколко основни справки. Първото нещо, което трябва да се провери е дали инвеститорът има издадено от съответната община разрешение за строеж. Важно е и да се отчете фактът в какъв етап на строеж е предлаганата сграда, като тези в по-финален етап крият по-малко рискове, тъй като дори при евентуално недовършване на строежа, купувачът може да придобие собственост върху имота, докато в началния етап това е невъзможно. Препоръчително е преди покупката да се направи проучване на самия инвеститор – какво е финансовото му състояние, за да се прецени дали ще има реални средства за завършването на строежа. Важно е и да се проучи схемата на плащането  - за да се намали риска, хубаво е сумата при първоначалното плащане да е възможно най-малък процент от общата сума.


•    Избор на брокер на недвижими имоти

В процеса на търсене на желаното жилище повечето хора предпочитат да се доверят на услугите на специализирани агенции за недвижими имоти.  Трябва да се знае, че  агенциите взимат комисиона при сключване на сделката между 2,5 и 3 % от стойността, но пък значително улесняват процеса по намиране на подходящ имот. При наемането на брокер на недвижими имоти е особено важно да му обясним какъв имот търсим – размер, локация, разположение, старо или ново строителство и други съществени за нас аспекти, за да може той да подбира подходящите жилища за огледи. В случай на сключване на сделка, агенцията има ангажимент да провери имота за тежести и изготви всички необходими документи за сделката.

За финал може да изгледаш видеото по-долу, което съдържа основните изброени съвети по-горе в статията и със сигурност ще ти е полезно: