Избери най-удобния за теб метод за изплащане на изтегления паричен заем

Изтегляйки кредит срещу ипотека FinStart, освен максимално улеснена процедура по кандидатстване и получаване на одобрената сума, вие получавате възможността и за лесно изплащане на месечните погасителни вноски. Ние ценим вашето време и искаме да ви създадем максимума удобства по обслужването на вашия кредит, така че да не се нарушава ритъма на ежедневните ви ангажименти.

Ако погасяването на изтегления ипотечен кредит по банков път е по-удобният за вас вариант, може да изберете измежду следните банки.

Трябва само да посочите като Получател „Сити Кеш ООД“ и като Основание да впишете „Погасяване на заем + ЕГН на титуляра по заема“

Плащане с банков превод