Избери най-удобния за теб метод за изплащане на изтегления паричен заем

Изтегляйки кредит срещу ипотека FinStart, освен максимално улеснена процедура по кандидатстване и получаване на одобрената сума, вие получавате възможността и за лесно изплащане на месечните погасителни вноски. Ние ценим вашето време и искаме да ви създадем максимума удобства по обслужването на вашия кредит, така че да не се нарушава ритъма на ежедневните ви ангажименти.

Ако погасяването на изтегления ипотечен кредит по банков път е по-удобният за вас вариант, може да използвате следната банкова сметка:

Уникредит БулБанк
IBAN: BG14UNCR70001523200712
BIC: UNCRBGSF

Не забравяйте да посочите като Получател: „ФИНСТАРТ“ ЕООД и като Основание да впишете „Погасяване на заем + ЕГН на титуляра по заема“

Плащане с банков превод